OSMOLIPO O.U.I. Ultradźwięki do odwróconej osmozy Ultradźwięki do odwróconej osmozy

Czym jest O.U.I.?

Jest to nowoczesna technologia, która stanowi alternatywę dla liposukcji chirurgicznej. Rozwój badań w zakresie stosowania ultradźwięków na organizm człowieka pozwolił rozwinąć koncepcję „Kawitacji”, dodając do tego zjawiska O.U.I ULTRADŹWIĘKI DO ODWRÓCONEJ OSMOZY, innowacyjny system fal ultradźwiękowych, który pozwala na stopniowy wzrost przepuszczalności błony cytoplazmatycznej, ustalania osmotycznego zewnętrznej zawartości trójglicerydów, co w konsekwencji prowadzi do utraty adipocytów.

Zasada działania

Przez określenie ultradźwięków do odwróconej osmozy definiuje się biologiczne i fizyczne zjawisko określające moc wiązki ultradźwiękowej po wniknięciu w tkankę tłuszczową. Zjawisko to w rzeczywistości podąża sinusoidalnym ruchem energii ultradźwiękowej a następnie wytwarza ciśnienie i dekompresję składników, prowadząc do stopniowego wzrostu przepuszczalności błony adypocytów i stałą zewnętrzną zwartość trójglicerydów.

O.U.I - Zasada działania

Wskazania terapeutyczne

Lipoklazja - redukcja zlokalizowanych złogów tłuszczu i początkowej fazy cellulitu, wsparcie w ograniczeniu nawrotów zlokalizowanego tłuszczu, otyłości a także w leczeniu tłuszczaka.

Proces zabiegowy

Sesje O.U.I. na wybranych obszarach zostaną przeprowadzone w odstępach 10 dni od siebie, dając czas potrzebny do przemiany tłuszczów. Nasze urządzenie wyposażone jest w 4 ręczne sondy: wypukłe, wklęsłe, płaskie i lekko płaski do zabiegów na tłuszczaki i/lub małych obszarów ciała. Nasze sondy pozwalają uzyskać różne formy energii i dzięki swoim kształtom sprawiają, że wykorzystanie O.U.I. jest bardziej urozmaicone i pozwala pracować na większej ilości obszarów oraz na różnych głębokościach.

Podczas sesji terapeuta powinien:

 • Zakreślenie obszaru do zabiegu specjalnym markerem na pacjencie w pozycji stojącej.
 • Zalecane jest, aby wytyczać obszary nie większe niż 25 x 20 cm
 • Umieść na powierzchni żel rozpuszczalny w wodzie (biały lub przezroczysty, jak do USG), który służy przede wszystkim do kontrolowania i przesuwania sondy po skórze.
 • Głowicę należy przesuwać po skórze z prędkością ok. 1 cm, co 1-2 sek. W każdym momencie, biorąc pod uwagę subiektywne odczucia każdego pacjenta, można zwiększyć szybkość, gdy pojawią się nieprzyjemne odczucia.
 • Ruchy powinny być wykonywane po okręgu.
 • Zalecane jest, aby opracowywać jeden obszar nie więcej niż 10 minut każdą Głowicą.
 • Jeżeli terapeuta chce zastosować wszystkie 3 głowice, zalecane jest, aby nie przekroczyć 20 minut zabiegu na jeden obszar.

Głowice zabiegowe

Głowice przetwarzają i przenoszą energię emitowaną przez urządzenie, a tym samym wytwarzają stabilny efekt O.U.I. warstwy podskórnej, zawierają elementy high-tech i powinny być stosowane i przechowywane z zachowaniem ostrożności, unikając upadków, awarii lub innych uszkodzeń. Mają one żywotność około 500 godzin efektywnej pracy, a po zużyciu mogą być regenerowane w naszym serwisie. Jak już wspomniano powyżej, są trzy typy głowic: płaskie, wklęsłe i wypukłe, wszystkie działają na tej samej zasadzie, różnią się pod względem zdolności penetracji, która wynika ze zmiany trybu fal zbieżnych przypisanej dla każdej z nich.
Maksymalną wydajność osiąga się przez działania na różnych głębokościach:

 • Wypukła głowica – od 1cm do 2cm w głąb
 • Płaska głowica - od 2cm do 3 cm w głąb
 • Wklęsła głowica - 3cm do 4cm w głąb
 • Mała płaska głowica – od 1 cm do 3 cm w głąb
LINIA KOSMETYKÓW FORMUŁA W NANO TECHNOLOGII